0 votes
asked by (200 points)
dortmund tröjaRoma Tröja


VD för PT. Indonesiska ligan Joko Driyono avslöjade två anledningar till att klubben ofta avslutar spelarens kontrakt plötsligt Jokdri, Joko hälsning, kommer stor förlust också att upplevas av klubben om det händer.
Den första anledningen är mer på grund av brist på förberedelsestid för tränaren att förbereda laget. Villkor som gör tränaren inte maximal vid bestämning av spelaren som ska ingås. Det är huvudorsaken som ofta händer.
Tränare är ofta Chelsea Tröja inte i idealisk tid för att förbereda laget så gott de kan. Så känner du bristen på tid. Och det kan vara mycket ledigt, men långsamt att fatta beslut, sa Joko.
Villkoren som gör spelare inte har tillräckligt med tid för att göra processen med anpassning, urval, förhandlingar och så vidare. Det är i form av förberedelse, fortsatte han.
Förutom ovanstående möjlighet, sade Joko också att det finns en sak som inte är mindre avgörande. Det är ofta det som ska göras vid uppsägning av kontrakt. Och omedelbart ersättas med nya risker som existerar.
Och mannen som också Barcelona Tröja tjänar som generalsekreterare för PSSI säger om problemen som händer i klubben finns det ingen bot. Om inte klubben vill lära av alla erfarenheter som har gjorts. Eftersom han tillade, klubben förlorar mest om det redan finns tecknade avtal men inte körs enligt överenskommelse.
Detta stående händer fortfarande i vissa klubbar. Och några andra klubbar kommer fortfarande ihåg att varje spelare med en spelare är en tillgång. Idag ser bra ut, imorgon är inte nödvändigtvis. För närvarande Stoke City Tröja skadad, bör behandlas , förklarade Joko.
Inte bara för klubben kan spelaren själv också straffas för kontraktsbrott. Till exempel om spelaren är skadad men utanför fotbollsaktivitet kan spelaren bedömas ha begått ett brott mot avtalet med klubben.Melnfjpoq Fodboldtrøjer Børn JettaFram
CandraHym Billige Fodboldtrøjer RevatlFgf
EzraHaydo fotballdrakter barn AhmedKrak
FranklynC Billige Fodboldtrøjer BlancaEwe
YTKMaxty maglie calcio BrodieLtb
POQLilian Fodboldtrøjer Børn BerthaBun

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welcome to My QtoA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...